Det kan vara svårt att göra upp eld ute i skogen när det har regnat. Det är svårt att hitta torr ved men förhoppningsvis har du något tänddon med dig. Det säkraste att ha med sig är ett eldstål för det fungerar även om man har blivit dyngsur av regn. I videon här visar jag hur man ganska enkelt kan tända en brasa med eldstål.

Samla in “skinn” från björk, på unga björkar finns det ett tunt ytterlager man lätt kan dra av, samla en stor näve. För att hitta tändved när det har regnat och det är blött kan man titta under större granar. Oftast så sitter det döda och torra kvistar nere på granen, samla ihop så att du har att tända brasan med. Hittar du inte några större torra vedträn så kan du iallafal göra en mindre brasa genom att samla mer kvistar från granen.

När du har fått ihop ordentligt med ved så “bädda” en bit större näver som du lägger björkskinnet på. Se till att det inte blåser för mycket där du eldar, då är risken stor att tändmatrialet blåser iväg. Sätt eldstålet nära nävret och skrapa kraftigt med ryggen på kniven så att det kommer rejäla gnistror. Se till att du drar gnistor tills elden tagit sig ordentligt om det är fuktigt. När nävret tagit eld så fyller du på med större vedbitar men se till att du inte kväver elden.

Har du svårt att slå gnistor med ryggen av kniven så har du för runda kanter och då får du i nödfall använda eggen på kniven. För att undvika att du måste använda eggen så kan du förbereda kniven innan turen genom att slipa ryggen skarp med en stålfil.

Glöm inte att släcka brasan ordentligt när du lämnar platsen. Lycka till. /Fredrik